En les postals podem trobar-hi la cara idealitzada, gairebé utòpica, d'aquesta Mallorca que realment, ja no dóna més de si. Els símbols identitaris s'utilitzen per seguir mercantilitzant el nostre patrimoni i cobrir així les expectatives dels turistes.

En les següents postals hi pots veure dues realitats contraposades, quina tries?

Quina Mallorca prefereixes?

Quina Mallorca prefereixes?

Quina Mallorca prefereixes?

*Més postals properament.